Mindre støjdæmpning i København er penge værd

Jeg oplever at der er behov for at vi gør noget ved støjdæmpning i København. Det vil være en investering for alle os borgere hvis vi i fællesskab samlede ind til støjdæmpning i København. Hvis vi kigger på de undersøgelser ejendomsmæglerne forsyner os med, fremgår det tydeligt at boliger der ligger i nærheden af støj, bliver solgt for en lavere pris, og er sværere at sælge, end dem der ligger fredeligt.  Med andre ord vil det være god investering at reducere støjen.

Hvordan kan de bidrage til støjdæmpning i København?

Jeg vil opfordre alle andelsbolig foreninger, ejerforeninger og lign. til at gennemgå deres ejendomme og se, hvad støjdæmpning kan gøre for dem i deres bolig. Jeg er sikker på at der er meget støjdæmpning i København som vi selv kan sørge for, som vil give tilbage til den støj vi oplever i bybilledet. Ejendomsmæglerens vurdering bekræfter hvad undersøgelser om sammenhængen mellem boligpriser og støj viser: at boligprisen stiger i takt med mindre støj, omkring 1 procent pr. decibel støjen falder for huse og en halv procent for lejligheder. Der er således gode muligheder for, at det kan betale sig at reducere støjen, investeringen kommer hjem igen.

støjdæmpning københavn

I din bolig kan du sørge for at dæmpe støjen på dine vinduer. Undersøgelser viser at den meste støj i lejligheder kommer gennem vinduerne. Med nogle af de nye vinduesløsninger er det endda muligt at opnå en god støjdæmpning, selv om vinduet er åbent. Giv dit bidrag til støjdæmpning i København og skab et sundere miljø for dig selv og din familie. For udover at trafikstøj er generende, påvirker den også sundheden og helbredet.

Støjdæmpning i København giver mere energi

Forestil dig at alle boliger fik støjdæmpende vinduer, der blev opstillet støjværn ved byggerier, etc etc. tænk hvis du kunne høre hvad dit barn siger til dig bag på cyklen imens i cykler hjem fra arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.