En uformel guide til erstatningskrav vedrørende personskader

Personskader kan være mange ting, det kan være alt fra hændelige skader, arbejdsskader, trafikskader, patientskader, og personskader ved forbrydelser.  Alt dette vil jeg komme igennem og fortælle om hvad de enkelte begreber omhandler og forklare hvad man kan gøre hvis man kommer ud for et af disse typer for personskader.

Hændelige skader
Typisk for en hændelig skade er at der ikke er en ansvarlig skadevolder, dvs. at der ikke er nogen personer som du kan holde til ansvar for din ulykke og skade, og du kan kun få erstatning hvis du har tegnet en forsikring for sådan en type skade. Her vil det være relevant at tegne sig enten en familie, kaskoforsikring, eller en indbo forsikring, da disse dækker skader på ting. Og du skal tegne en ulykkesforsikring hvis du gerne vil have en forsikring der dækker over skader på din person. Hvis du vil, kan du tegne alle de overnævnte forsikringer, da der ikke er fastsat nogen grænse for hvor mange forsikringer man må have.

Arbejdsskader
Hvis du har været udsat for en arbejdsulykke eller anden arbejdsrelateret sygdom, så kan du kræve erstatning fra den arbejdsskadeforsikring, som din arbejdsgiver har tegnet, da han ifølge loven er forpligtet til dette. I tilfælde af en arbejdsskade, kan din arbejdsgiver komme til at risikere at skulle udbetale udgifter til behandling, erhvervsevnetab i den periode du er ude af stand til at arbejde, samt erstatning for varige mén.

Det er ”Arbejdsskadestyrelsen” der vurder om hvor meget du skal have i erstatning. Arbejdsskadesager er den type sager der er de mest vanskelige at vurdere, da det kan være svært at fastslå fx hvor meget du skal have i erstatning for varige mén. Derfor vil det være en rigtig god ide, at søge råd hos en advokat, da udgifterne til det i forvejen er dækket af din forsikring, som din arbejdsgiver dækker hvis denne vel og mærke er skyld i skaden.

personskade

Trafikskader
Majoriteten af erstatningsskadesager skyldes trafikulykker. Grunden til dette skyldes at der i færdselsloven gælder et objektivt ansvar for bilejere eller ejere af et motordrevet køretøj. Dette betyder at skadevolder holdes ansvarlig, ligegyldigt om føreren kunne gøre for færdselsulykken skete eller ej. Det objektive ansvar angår også færdselsulykker mellem to biler, her har man nemlig gensidigt erstatningskrav mod hinanden. Der kræves ofte af ejere af motorkøretøjer at disse har tegnet sig en forsikring i forbindelse af køb med deres køretøj, derfor er det også normalt at det er et forsikringsselskab der skal betale erstatningen.

Patientskader
Hvis du har været et hospital hvad enten det er privat eller offentligt, eller du har været hos en praktiserende kiropraktor, fysioterapeut, læge eller lignende og du bliver udsat for en skade så kan du søge om erstatning hos ”Patientforsikringen”, hvor du kan indsende din klage. Her vil det igen være en fornuftig ide at søge hjælp og rådgivning hos en advokat som kan guide dig igennem hvor meget du står til at skulle få i erstatning, samt om du overhovedet har en reel sag.  I modsætning til arbejdsskadeulykker, så skal du selv betale for advokatudgifterne.

Personskade ved forbrydelser
Hvis du skulle være så uheldig at blive udsat for vold, hjemmerøveri eller anden forbrydelse, så har du selvfølgelig erstatningskrav mod gerningsmanden(/mændene). Ofte er det sådan at den kriminelle ikke har midlerne til at betale erstatningen, og i sådanne tilfælde er det staten der kan betale erstatningen. Som man skal søge via ”Erstatningsnævnet”.

I alle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at du søger rådgivning hos en advokat, som kan bidrage med faglig viden indenfor disse sager, og uafhængigt kan vurdere hvor du står til at skulle få i erstatning.
Hvis du blive involveret i et færdselsuheld kan du læse mere om hvad du skal gøre og forholde dig til på dette link her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.