Arveloven – hvem står først, når der skal arves?

Det er ikke nødvendigt at oprette et testamente, hvis dine ønsker om fordeling følger de arveklasser, der er at finde i arveloven. Men hvis du har specielle ønsker om fordelingen af din arv, så anbefales du at oprette et testamente.

Arveklasse 1 – Ægtefæller og børn

Arven deles ligeligt mellem ægtefælle og børn, hvis der således er begge dele. Børnene skal dele halvdelen af arven imellem sig. I tilfælde af at et af børnene er afgået ved døden, arver vedkommendes børn således andelen. Dette gælder kun, hvis boet skiftes. Altså deles mellem arvingerne. Ægtefællen har mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis afdøde ikke efterlader sig fuldstændigt særeje eller særbørn.

At sidde i uskiftet bo vil sige, at længstlevende ægtefælle overtager boet til fri rådighed. Boet deles først med børnene, når længstlevende ægtefælle ønsker det, gifter sig igen eller dør. Det fælles bo deles også, hvis boet misbruges af længstlevende.

Hvis afdøde ingen børn har, arver ægtefælle hele formuen. Dør ægtefællen uden at have oprettet testamente eller efterladt sig børn, ny ægtefælle eller samlever, skal boet deles halvt imellem førstafdødes familie og længstlevendes familie.

Er afdøde ugift, men efterlader sig børn, børnebørn, oldebørn eller tipoldebørn, arver børnene til lige deling. Er et barn afgået ved døden før afdøde, er det afdøde barns børn, der arver i det døde barns sted.

Ifølge Arveloven er Svigerbørn og stedbørn ikke arvinger.

Adopterede, der er adopteret efter oktober 1972, sidestilles med biologiske børn. Samme gælder, hvis adoptionen fandt sted mellem 1957 og 1972. Der kan dog være taget arveretsforbehold i disse tilfælde.

Arveklasse 2 – Forældre og søskende

Findes der ingen arvinger i Arveklasse 1, fordeles arven halvt mellem afdødes forældre. I tilfælde af at én af forældrene døde, arver denne forældres eventuelle øvrige børn. Er begge forældre afgået ved døde, arver deres børn. Dette gælder både søskende og halvsøskende. Er disse ligeledes borte, arver afdødes niecer og nevøer i tilfælde af, at der er sådanne.

Arveklasse 3 – Bedsteforældre, onkler og tanter

Arveklasse 3 er den sidste arveklasse. Er der hverken forældre, søskende eller søskendebørn, arver bedsteforældrene hver sin fjerdedel. Skulle en eller flere af bedsteforældrene være afgået ved døden, arver disses børn andelene.

Herreløst gods

Papirløse samlevende har ikke arveret ifølge Arveloven. Dette gælder også fætre og kusiner.
Er der ej bedsteforældre, farbrødre, fastre, morbrødre eller mostre, arver den danske stat boet. Dette gælder kun, hvis et testamente ikke er oprettet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.